fbpx

ĐIỀN THÔNG TIN
ĐỂ TẢI TOÀN BỘ TÀI LIỆU*Bằng việc điền thông tin trên và đồng ý gửi, bạn đã đồng ý nhận thêm thông tin quảng cáo từ BaseBS qua email được đăng kí ở trên. Bạn có thể lựa chọn từ bỏ trong các email tiếp theo từ BaseBS sau này.

WHAT IS ON THE MINDS OF CONTACT CENTER LEADERS?

Nội dung cuộc khảo sát xoay quanh chủ đề “Những thách thức & khó khăn trong việc thiết lập, vận hành và quản lý Contact Center, cùng những chia sẻ về bí kiếp thành công trong ngành”.


TOP