Thuê ngoài công nghệ Call Center

Xử lý sự việc và quản lý kiến thức Xử lý sự việc và quản lý kiến thức
  • Giải pháp tổng thể của Base giúp nguời dùng và các nhà quản lý có thể tạo và theo dõi các sự việc để đảm bảo tất cả các yêu cầu của khách hàng được hoàn toàn giải quyết theo đúng tiêu chuẩn chất lượng và thời gian đã cam kết. Yêu cầu của khách hàng sẽ được tự động phân bổ hoặc báo cáo lên theo các quy trình có sẵn, giảm thiểu các khâu thực hiện thủ công. Kết hợp với dịch vụ Trung tâm cuộc gọi, giải pháp tổng thể của Base giúp doanh nghiệp tối ưu hóa các nguồn lực hỗ trợ khách hàng, tăng hiệu quả hoạt động của nhóm này và cải thiện đáng kể sự hài lòng của khách hàng.
  • Với ứng dụng Quản lý kiến thức của Base, Điện thoại viên có thể dễ dàng tìm được câu trả lời cho khách hàng chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm các câu trả lời có sẵn thông qua từ khóa hay lọc các câu trả lời dựa trên các chủ đề cụ thể. Đây cũng là nơi mà người dùng có thể chia sẻ kinh nghiệm và các giải pháp cho những vấn đề cụ thể, tiếp cận với các hướng dẫn được cập nhật mới nhất hay các thông tin sản phẩm.