Thuê ngoài công nghệ Call Center

Tự phục vụ Tự phục vụ

Tính năng tự phục trong gói giải pháp Contact Center của Base cho phép Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng với chất lượng cao thông qua nhiều mô hình tương tác tự động. Các ứng dụng tự phục vụ điển hình của hệ thống Contact Center:

  • Tự đông tương tác với hệ thống: Giảm chi phí hỗ trợ khách hàng trong khi vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ
  • Cá nhân hóa: Tạo ra trải nghiệm khác biệt cho mỗi khách hàng và ngữ cảnh của cuộc đàm thoại
  • Tự động thông báo không dùng Điện thoại viên: Chủ động liên lạc với khách hàng thông qua tiêu chí trong cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng như: nhắc nợ, thông báo tình trạng đơn hàng, thông báo giao hàng…