Thuê ngoài công nghệ Call Center

Đa phương tiện Đa phương tiện

Trung tâm liên lạc khách hàng của Base cho phép Điện thoại viên có thể đồng thời xử lý nhiều công việc khác nhau. Các công việc này có thể bao gồm xử lý cuộc gọi, web chat, email, Fax hoặc tin nhắn. Điều này không chỉ cải thiện khả năng tiếp cận khách hàng mà còn nâng cao hiệu quả và hiệu suất làm việc của các điện thoại viên. Ví dụ, một Điện thoại viên có thể xử lý các email trong khi số lượng các cuộc gọi tới giảm xuống…