Tạo cơ hội bán hàng

Phòng tiếp thị của bạn mới triển khai một chương trình khuyến mại với nhiều hình ảnh quảng cáo hấp dẫn và đầy kịch tính trên báo chí và các chương trình truyền hình. Bạn cần một đội ngũ nhên viên để gọi tới các khách hàng tiềm năng cũng như sẵn sàng tiếp nhận các cuọc gọi đặt hàng hoặc giải đáp thắc mắc


 

Đội ngũ nhân viên của chúng tôi được đào tạo để xư lý tất cả cuộc gọi như những cơ hội bán hàng, sử dụng các kịch bản thích hợp do các chuyên gia bán hàng thiết kế để có thể kết thúc thành công giao dịch bán hàng giúp gia tăng doanh số. Hệ thống quản lý khách hàng sẽ cập nhật và theo dõi các cơ hội bán hàng, giúp đội ngũ kinh doanh có thể làm việc với số liệu tức thì, tăng cao tỷ lệ thành công

Tính năng

  • Đội ngũ chuyên gia bán hàng sẽ làm việc chặt chẽ với bạn để hiểu sâu sắc nhất mục tiêu và kết quả mong muốn của chiến dịch, xây dựng các kịch bản, nội dung đào tạo, quy trình trao đổi thông tin giữa Base và đội ngũ của bạn để đảm bảo sự thành công.
  • Ứng dụng quản lý bán hàng được tùy biến và cập nhật để có thể thay đổi nhanh chóng theo các mô hình khác nhau.

Lợi ích

  • Chiến dịch được tiến hành nhanh chóng, tận dụng các kinh nghiệm tốt nhất để đảm bảo sự thành công
  • Đội ngũ của chúng tôi và đội ngũ của bạn có thể ngay lập tức làm việc chặt chẽ với nhau theo quy trình đã được định sẵn một cách nhanh chóng, hiệu quả
  • Gia tăng khả năng thành công với mỗi cuộc gọi và doanh thu trung bình mỗi cuộc gọi

Khách hàng thân thiết