Dịch Vụ Khách Hàng

Các công ty ngày nay có các tuyên bố về sứ mệnh, tầm nhìn và các nhóm tập trung vào các nhu cầu khách hàng khác nhau. Tuy nhiên không có nhiều công ty có thể tạo ra các trải nghiệm về dịch vụ tuyệt vời một cách nhất quán tới khách hàng. Một dịch vụ khách hàng hoàn hảo có nguồn gốc của nó, từ cách truyền đạt thông tin, các kỹ năng trang bị cho đội ngũ nhân viên trong giao tiếp thông thường hoặc xử lý tình huống. Tuy nhiên bí mật đằng sau sự thành công không chỉ là sự nhã nhặn hoặc thái độ tốt mà là cả hệ thống đằng sau dịch vụ đó.




Sự kết hợp được tính toán kỹ lưỡng của chúng tôi giữa con người, dịch vụ và công nghệ tạo ra một chương trình có khả năng tùy biến cao cho khách hàng. Mục tiêu của chúng tôi là giúp chuyển các khách hàng hài lòng của bạn đến mức độ trung thành và luôn ủng hộ thương hiệu của bạn. Tất cả văn hóa, con người, quy trình và công nghệ của chúng tôi đều vì mục tiêu này.

 

Hệ thống đằng sau của chúng tôi chính là các quy trình tuyển dụng, đào tạo, quản lý điêu hành giúp chúng tôi có được các nhân viên phù hợp nhất cho các nhu cầu khác nhau. Các tiện nghi cho đào tạo, đội ngũ huấn luyện và các chương trình đào tạo được tinh chỉnh để trang bị cho nhân viên khả năng đáp ứng các tiêu chí chất lượng đề ra.

 

Công nghệ của chúng tôi giúp tối ưu hóa hiệu quả với từng cuộc gọi của khách hàng, thuật toán định tuyến cuộc gọi của chúng tôi chuyển khách hàng tới các nhân viên tiếp nhận phù hợp nhất dựa theo nhiều tiêu chí khác nhau, sử dụng dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau đuợc cung cấp bởi khách hàng hoặc thông tin hoặc do chính người gọi cung cấp thông qua hệ thống tiếp nhận tự động. Cuối cùng, hệ thống báo cáo toàn diện của Base cung cấp khả năng đo lường các trải nghiệm của người gọi, nhân viên tiếp nhận cuộc gọi và đi sâu vào các lớp dữ liệu để có thể xác định từ bức tranh tổng thể tới chi tiết từng của từng cuộc gọi.

Khách hàng thân thiết