Base có đội ngũ kỹ sư và quản lý dự án được cấp chứng chỉ từ các công ty công nghệ hàng đầu trên thế giới để trở thành đối tác quan trọng của họ tại Việt Nam

Oracle

 

Cisco

 

Avaya

 

          EMC

 

VMware

 

   HP

 

          Dell